ریل آسانسور T۵ مناسب برای سرعت پایین حداکثر ۱ متر بر ثانیه تعداد نفرات آسانسور ۴ نفر ارتفاع چاه آسانسور کمتر از ۱۵ متر با ضخامت ۵ میلیمتر که در بازار با مارک های ریل آسانسور سوپر ساورا اسپانیا, ریل مونته فرو ایتالیا, ریل مونته فرو چین, فالکون و آیگون ساخت ترکیه می باشد. ریل آسانسور T۵ به صورت ریل T۵, T۵ T۹ در بازار موجود بوده و به صورت تکی و جفتی در ئسترس می باشد. قیمت ریل آسانسور T۵ به صورت زیر بوده و سعی شده تا حداکثر به روز باشد. جهت انتخاب ریل به پارامترهای طراحی آسانسور توجه شود.

مشاهده همه 4 نتیجه