ریل T125 این سایز از ریل راهنما برای آسانسورهایی که ارتفاع چاه آسانسور بیش از ۵۰ متر بوده و همچنین سرعت آسانسور بیش از ۱.۶ متر بر ثانیه باشد و ظرفیت آسانسور بالاتر ۱۲ نفر باشد مناسب است.

مشاهده همه 4 نتیجه