شستی آسانسور

شستی آسانسور در بیرون درب ها و داخل کابین آسانسور نصب می شود و بلافاصله پس از فشرده شدن شستی ها توسط مسافر فرامین به جعبه فرمان آسانسور منتفل می شود و پس از آن جعبه فرمان به موتور فرمان حرکت و توقف می دهد .
شستی ها در مدلهای یک متری، دو متری، لمسی، دارای نمایشگر و ... می باشد .