از اولین قطعاتی که در چاه آسانسور نصب می گردد ریل های آسانسور می باشد که معمولا عمر آن ها برابر با عمر ساختمان است. از عوامل اصلی که در کیفیت حرکت آسانسور تأثیر گذار است می توان به ریل ها اشاره کرد.همانطور که می دانید ریل گذاری آسانسور دارای دو مجموعه است. اولین مجموعه ریل ها مربوط به هدایت کابین آسانسور کششی در حرکتی عمودی به سمت بالا و پایین است و همچنین ریل های وزنه تعادل؛ دومین مجموعه ریل هایی را باید به طور اختصاصی برای آن ها نصب نمود.

 

 

ریل آسانسور

 

ریل ها در آسانسور نقش هدایت کننده را دارند و از پیچش یا حرکت ناگهانی کابین در اثر بار ناهمگونی که ممکن است بر روی کف کابین اعمال شود و یا جابجایی مسافر در آن رخ دهد ، جلوگیری میکند .
از دیگر وظایف مهم ریل در صورت عملکرد سیستم ایمنی یا پاراشوت لقمه های ترمز ایمنی روی سطح ریل ها درگیر شده کابین را متوقف میکند.
ریل ها حساس ترین قسمت آسانسور بوده و بزرگترین نقش را در عملکرد صحیح کلیه تجهیزات آسانسور را عهده دار هستند . سطح مقطع ریل ها بصورت T میباشد و سطوح آن ماشین کاری شده و کوچکترین خمیدگی ، خراشیدگی و یا تاب خوردگی نباید داشته باشد . در دو سر این ریل ها یک زبانه و یک شیار تعبیه شده است که بهنگام نصب آنها به یکدیگر جفت میشوند .
ریل ها در حالت عادی کار آسانسور ، نیروی زیادی را متحمل نمیشوند ولی در مواقعی که ترمز اضطراری یا پاراشوت فعال گردد به ریل ها فشار زیادی وارد میشود که در صورت درست انتخاب نکردن نوع ریل و یا فواصل براکت ها ممکن است در جهت افقی انحنا و پیچش ایجاد شود .

براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها بوسیله آنها به دیوار چاه و سازه نصب میشوند و بسته به نوع و اندازه ریل ها و ظرفیت کابین آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد .ریل ها در حالت عادی کار آسانسور ، نیروی زیادی را متحول نمیشوند ولی در مواقعی که ترمز اضطراری یا پاراشوت فعال گردد به ریل ها فشار زیادی وارد میشود که در صورت درست انتخاب نکردن نوع ریل و یا فواصل براکت ها ممکن است در جهت افقی انحنا و پیچش ایجاد شود .
براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها بوسیله آنها به دیوار چاه و سازه نصب میشوند و بسته به نوع و اندازه ریل ها و ظرفیت کابین آسانسور مورد استفاده قرار میگیرند.

بنابراین آنها را باید قبل از نصب کابین چک کرد تا هر اشتباه ممکن در اجرا تصحیح گردد . اولین قدم در کار نصب ریل ها شاقول کردن ابعاد داخلی چاه آسانسور است که اینکار با استفاده از شاقول و ریسمان کشی که از جنس سیم پیانو به قطر ۰.۷ میلی متر است صورت میگیرد بطوریکه از بالاترین نقطه چاه آسانسور سیم بداخل چاه انداخته شده و به فاصله ۱.۵ تا ۲.۵ سانتی متر از نوک یکی از ریل ها گذشته و سپس موقعیت ریل ها و سیم مذکور تنظیم و تراز میشود. سپس ریل های مقابل توسط شابلون افقی با درنظرگرفتن فاصله دهنه ریل ها اجرا و در نهایت توسط لقمه ها به براکت های داخل چاه محکم میشود .
همواره این اطمینان باید وجود داشته باشد که کابین و وزنه تعادل هرگز بهنگام حرکت آسانسور از ریل ها خارج نمیشوند و از طرفی نباید ریل ها به انتهای بالای چاه متصل باشند زیرا بدلیل انقباض و انبساط ساختمان و حرکت آن ، ریل ها تحت فشار قرار میگیرند .

 

وظایف ریل های راهنما در صنعت آسانسور به شرح ذیل می باشد:

 

  • حرکات جانبی را به حداقل برساند.
  • از نوسانات بیش از اندازه کابین جلوگیری نماید.
  • وزنه تعادل و کابین را در راستای مسیر حرکت کابین هدایت نماید.
  • ایمنی را حفظ کند.(ترمز ایمنی اضطراری کابین آسانسور بر روی ریل های راهنما عمل می کند)

 

در محاسبات ریل های راهنمای آسانسور سه شرط کارکرد می بایست بررسی گردد:

 

  1. در شرایط کارکردی که بارها داخل کابین غیر متقارن توزیع شده باشد.
  2. شرایطی که مکانیزم ایمنی (پاراشوت) فعال شود.
  3. بارگذاری و تخلیه

 برای اطلاعات تکمیلی در زمینه محاسبات به صفحه محاسبات ریل آسانسور مراجعه نمایید .